Herpeswirusy są najczęstszą przyczyną zakażeń wirusowych u ludzi.


Wirus cytomegalii (CMV)

Wirus cytomegalii (CMV)
Wirus CMV jest szeroko rozpowszechnionym wirusem, powodującym niewielkie objawy lub zakażenie bezobjawowe u zdrowych poza tym osób dorosłych, ale może wywołać też groźną chorobę, jeżeli układ immunologiczny nie jest dobrze rozwinięty lub jest osłabiony. Leukocyty wielojądrzaste, monocyty, limfocyty B i komórki nabłonkowe mogą być zakażone latentnie.

Zakażenie pierwotne przebiega zazwyczaj bezobjawowo. Objawy chorobowe pojawiają sie najczęściej w określonych stanach klinicznych:

» po przetoczeniu krwi lub transplantacji narządu - u niektórych pacjentów rozwija się zespół mononukleozopodobny. Zakażenie może uogólnić się i zagrażać życiu, jeżeli pacjent ma upośledzoną odporność.
» stan immunosupresji - zakażenie wirusem CMV może objawiać się gorączką, zapaleniem płuc, przełyku, jelit, wątroby, siatkówki, jagodówki- właściwie każdą postacią zakażenia. Wirus CMV może występować w formie utajonej w przeszczepionym narządzie i zakażenie może zostać reaktywowane w wyniku osłabienia układu odpornościowego pacjenta. Częste są zakażenia nerek- reaktywacja wirusa może skrócić okres funkcjonowania przeszczepionego narządu.
» zakażenia noworodków - dotyczą ok 1% noworodków i związane są z niedojrzałością układu odpornościowego. Niektóre dowody wskazują, że u dzieci zakażonych wirusem CMV w okresie noworodkowym mogą później wystąpić: autyzm, względnie zaburzenia osobowości i/lub różne łagodne zaburzenia psychiczne.

Drogi zakażenia

» droga oddechowa
» droga płciowa
» zakażenie okołoporodowe
» zakażenie wrodzone (jego przebieg jest raczej ciężki- u noworodka może rozwinąć się zapalenie naczyniówki i siatkówki lub wodogłowie ze zwapnieniami okołokomorowymi, może równiez wystąpić wysypka oraz powiększenie wątroby i śledziony)

Leczenie

» gancyklowir i foskarnet

Zobacz również:
leczenie dróg zapalenie dróg moczowych leczenie jak leczyć drogi moczowe