Herpeswirusy są najczęstszą przyczyną zakażeń wirusowych u ludzi.


Wirus ospy wietrznej-półpaśca
(VZV- varicella zoster virus)

Wirus ospy wietrznej-półpaśca (VZV)
Mechanizm powstawania pęcherzyków jest taki sam, jak w przypadku zakażenia wirusem HSV.

Wirus ospy wietrznej-półpaśca, zmiany pęcherzykoweOspa wietrzna » jest następstwem zakażenia pierwotnego tym wirusem. Okres wylęgania trwa 10-21 dni (zwykle 13 dni).
Półpasiec » uważany jest za wynik reaktywacji wirusa, który przez całe życie pozostaje utajony w zwojach czuciowych osób, które przebyły ospę wietrzną. Reaktywacje są często stwierdzane u pacjentów z chorobą nowotworową oraz osób przyjmujących leki immunosupresyjne i po urazach.

Ospa wietrzna

Ospa wietrzna jest jedną z chorób wieku dziecięcego.
Ospa wietrzna jest wysoce zaraźliwą chorobą wieku dziecięcego.
Wysypka pęcherzykowa ospy wietrznej charakteryzuje się jednoczesnym występowaniem zmian chorobowych w różnych stadiach rozwoju. Początkowo powstają małe, czerwone plamki (zmiany grudkowe), a następnie pęcherzyki, które pokrywają się strupkami i goją sie bez bliznowacenia.

Ospa wietrzna jest wynikiem pierwotnego zakażenia wirusem VZV.W ospie wietrznej zmiany chorobowe występują na całym ciele i znajdują się w różnych stadiach rozwoju.

Powikłania

U dzieci choroba jest zwykle łagodna, lecz u dorosłych ma cięższy przebieg. Może nawet stanowić zagrożenie życia osób o upośledzonej odporności.
» zespół Reyea
» olbrzymiokomórkowe zapalenie płuc
» pozakaźne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych


Półpasiec jest wynikiem reaktywacji zakażenia wirusem VZV.

Półpasiec

Wysypka pęcherzykowa jest najczęściej widoczna na klatce piersiowej, lecz może być zlokalizowana w dowolnym miejscu. Pęcherzyki w przebiegu półpaśca mają ostro odgraniczony brzeg. Wysypka jest bardzo bolesna.
Nawroty półpaśca występują bardzo rzadko.

Powikłania

» zapalenie rogówki i błony naczyniowej oka

Drogi zakażenia

» droga oddechowa
» zakażenie przez kontakt z płynem pęcherzykowym

Leczenie i profilaktyka

» leczenie jest zwykle podtrzymujące
» acyklowir w cięższych przypadkach
» dostępna żywa atenuowana szczepionka zalecana wszystkim dzieciom począwszy od 1. roku życia

Zobacz również: